Sikringsskap

Har du utrangerte skrusikringer og gammelt sikringsskap? Vi kan oppgradere sikringsskapet med nye jordfeilautomater, hovedsikring og overspenningsvern slik at det oppfyller sikkerhetskravene som er beregnet for nye sikringsskap.

Gammelt sikringsskap Sikringsskap